KWS

Planiranje proizvodnje šećerne repe

Planiranje proizvodnje semena šećerne repeProizvodnja sertifikovanog semenja šećerne repe počinje planiranjem sorti još dve do tri godine unapred – pre setve šećerne repe.

Svaka sorta se procenjuje prema njenoj mogućoj zasejanoj površini u pojedinačnim poljoprivrednim regionima i proračunava se njena potražnja odn. zadata proizvodnja. Nakon setve baznog semena u avgustu mesecu jedne godine može se još te zime uskladiti proizvodna količina, nakon prikupljanja informacija o postignutim rezultatima na tržištima.

Planiranje se kontinuirano proverava sa velikom pažnjom u toku čitavog procesa proizvodnje sorti KWS, kako bi se obezbedile potrebe za semenom pojedinačnih sorti visokog kvaliteta, a istovremeno se mogla izbeći hiperprodukcija. Proizvodnja komponenti baznog semenja počinje najmanje još 4 godine pre setve šećerne repe.


KWS