KWS
   
 

Izjava

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstr. 31
P.O. Box 1463
37555 Einbeck
Germany


Telephone: 0049-5561/311-0
Fax: 0049-5561/311-322
E-Mail: webmaster@kws.com
Internet: http://www.kws.com


Izvršni članovi odbora sa ovlašćenjem za zastupanje:
Hagen Duenbostel, Léon Broers, Peter Hofmann, Eva Kienle

Matični sud: Goettingen local court
Broj registra: HRB 204567
PDV koji je odredjen člnom broj § 27 a UStG: DE 11 476 4376


Napomena: Iako smo nastojali da kontrolišemo sadržaj linkova sajtova koji su povezani,  ne prihvatamo odgovornost  za sadržaj  linkova. Sva odgovornost  za sadržaj  povezanih stranica je na operaterima  tih sajtova.

 

 
KWS