KWS

Silaza kukuruza

Intenzivnija stocarska proizvodnja podrazumeva ispunjenje odredjenih preduslova. Dobar deo proizvodjaca opredelio se za intezivan uzgoj stoke odnosno da postane ono sto se u savremenoj proizvodnji zove - robni proizvodjac, potpuno okrenut jednom cilju a to je postizanje sto veceg profita po jedinici proizvoda. Jedan od vaznijih ciljeva pored formiranja kvalitetnog stada dobrog porekla je i obezbedjivanje dovoljnih kolicina hrane

Kvalitet same silaže u velikoj meri zavisi od momenta žetve. Različita zrelost kukuruza u momentu žetve utiče na svarljivost kod životinja. Obično se počinje sa pripremom silaže kada je ukupna vlaga od 71 do 64% i odnos suve materije od 33 do 38% u ukupnoj masi silaže. KWS hibridi kukuruza omogućuju proizvođačima da imaju na raspolaganju nekoliko dana (7-10) u okviru datih agroekoloških uslova za realizaciju žetve kukuruza za silažu. U tom periodu KWS hibridi kukuruza zadržavaju povoljan odnos suve materije koji im obezbeđuje dobijanje kvalitetne silaže. Tako da ukoliko proizvođači imaju neke nepredviđene okolnosti (nepovoljni vremenski uslovi, tehnički problemi, itd) i usled toga kasne sa početko žetve kukuruza za silažu, neće u potpunosti propustiti povoljan period za žetvu jer im KWS hibridi kukuruza omogućavaju nekoliko dana više za dobijanje kvalitetne silaže.

Sa povecanjem broja grla , nametnuo se i problem proizvodnje kabaste stocne hrane, koja cini osnovu ishrae stoke. U proizvodnji kabaste stocne hrane od velike vaznosti je i proizvodja silaze kukuruza. I pored toga sto je uvrezeno misljenje da je proizvodnja silaze jednostavna i da u njenoj organizaciji nema mnogo izbora, u poslednje vreme jedna stvar se pokazala od kljucne vaznosti za njenu uspesnu proizvodnju, a to je izbor hibrida koji ce se proizvoditi.

KWS_katalog_2010_dodatak_Page_11.jpg

Naime, hibrid koji ce biti proizveden sa ciljem spravljanja silaze mora imati odredjene osobine koje ga kvalifikuju za ovu namenu. Pored velike biomase ka se u neku ruku podrazumeva, hibrid treba da obezbedi sto veci sadrzaj proteina posto je silaza kukuruza siromasna ovim materijama. Pozeljno je i da hibrid ima odredjeni odnos klipa i zelenog dela biljke, kao i da se lako "gazi", odnosno skladisti u silo trenceve.Poslednjih sezona, pokazalo se da se na trzistu hibrida pojavio jedan hibrid koji se svojim osobinama upravo preporucuje za proizvodnju silaze. To je hibrid Mikado. Predstavnik pete grupe zrenja, stabla visokog ponekad i preko cetiri metra , dugackog klipa, kvalitetnog zrna. Pored ovih navedenih osobina ima jednu osobinu koja je karakterisitka svih KWS hibrida kukuruza. To je "stej grin:" osobina koja mu omogucava da mu listovi ostanu zeleni cak i u stresnim uslovima naglih visokih temperatura i susnih perioda u toku sezone. Ovo se pokazalo od velike vaznosti jer omogucava proizvodjacima koji u proizvodnji silaze kombinuju proizvodnju hibrida iz pete i sesete grupe zrenja da proces siliranja obave u sto duzem vremenskom periodu, i time dobiju na kvalitetu pripremljene silaze. Pozitivna iskustva sa hibridom Mikado su brojna kao i zadovoljni proizvodjaci Pored Mikada, KWS nudi i hibide Grecale i Klausen, te Kitty koji se istakao kao odlican silazni hibrid za postrnu setvu. Zelena masa i zrno kukuruza pomenutih hibrida sadrzi optimalnu kolicinu secera ( 6 -10% )i proteina u odnosu na suvu materiju. Ta kolicina secera je garant uspesne fermentacije i proizvodnje dovoljne kolicinemlecne kiseline, koja ce konzervirati silirani materijal.Silaza od navedenih hibrida sadrzi visok procenat proteina , tako da hranljiva vrednost kukuruzne silaze nakon fermentacije iznosi preko HJ/kg1,7

silaza 2.jpg

KWS hibridi iz grupe od 500 - 700 , odlikuju se time sto zadrzavaju i veci stepen valge u stablu ( koja treba biti od 65 - 70 % ) za siliranje.Kod izbora hibrida za silaze veoma je vazna faktora pri selekciji hibrida kukuruza namenjenih siliranju o kome KWS - ovi sturcnjaci posebno vode racuna.Iz svih gore navedenih razloga, kompanije KWS preporucuje plansku proizvodnju kukuruza za siliranje uz primenu optimalnih agrotehnickih mera, uz napomenu da posebno treba obratiti paznju na izbor hibrida.


KWS