KWS

Tehnoloski park u saradnji sa PSS Institut "Tamis" Pancevo

Pored velikog broja strip i demonstracionih ogleda, kompanija KWS realizuje i različite agrotehničke oglede (različite gustine setve, različite rokove setve, oglede sa navodnjavanjem, oglede sa đubrenjem, oglede sa različitim sistemima obrade zemljišta) koji proizvođačima mogu dati jasniju sliku o mogućnostima korišćenja KWS hibrida u proizvodnji.

Od 2014. godine u †saradnji sa stručnom službom‚ „Tamiš“ Pančevo, kompanija KWS je otišla još jedan korak dalje u postavljanju ogleda i kreirala KWS Tehnološki park, sa ciljem istraživanja u oblasti najnovijih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji. Ova istraživanja mogu dati odgovore proizvođačima, koji su hibridi pogodni kada je u pitanju primena različitih sistema obrade zemljišta, primena mineralnih đubriva i uticaj različitih količina i odnosa hranjivih elemenata na visinu i kvalitet prinosa, uticaj različitih rokova setve na intenzitet i efikasnost napada pojednih biljnih štetočina i bolesti, koji je najoptimalniji broj biljaka u različitim uslovima snabdevenosti zemljišta vodom. Pored toga, proizvođači iz ovih ogleda mogu dobiti i informacije koje su njima veoma važne a tiču se mogućnosti i ekonomske opravdanosti primene određenih agrotehničkih postupaka, kao i podaci o pojedinim fazama razvoja biljaka u određenim agroekološkim uslovima i njihova tolerantnost na bolesti i štetočine.

U ovim ogledima koriste se KWS hibridi kukuruza, suncokreta, šećerne repe i pšenice.

Rezultate ovih ispitivanja možete videti na internet stranici kompanije KWS, kao i kroz publikacije različitih stručnih tekstova u izdanjima “Zrno” i “Klip”.

Ogledi koji se izvode u KWS Tehnološkom parku:

  1. Sistemi obrade zemljišta:
  • Konvencionalna obrada zemljišta (ili intenzivna obrada zemljišta - Tillage)
  • Zaštitna obrada zemljišta (malč obrada-Mulch Tillage)
  • Obrada zemljišta u trake (Strip Tillage)
  • Bez obrade zemljišta (direktna setva – No Tillage)

Cilj ovih ispitivanja je uticaj različitih zemljišnih uslova proizvodnje na prinos i osobine hibrida kukuruza i suncokreta

2. Rokovi setve kukuruza:

  • 6 različitih rokova setve u periodu od 20. Marta do 20. Maja

Cilj ovih ispitivanja je uticaj vremena setve na prinos i osobine hibrida kukuruza

3. Gustine setve (u uslovima bez navodnjavanja i u uslovima sa navodnjavanjem)

  • Testiranje KWS hibrida kukuruza u različitim uslovima vegetacionog prostora i snabdevanja vodom u cilju davanja što preciznijih informacija proizvođačima kada su u pitanju uticaji ovih faktora proizvodnje

4. Primena različitih količina i odnosa NPK u proizvodnji kukuruza i suncokreta

  • U saradnji sa stručnjacima Instituta “Tamiš” Pančevo testiranje KWS hibrida primenom 20 varijanti đubrenja:

Red. Br.

Varijante đubrenja

1

N0-P0-K0 (bez đubrenja)

2

N100-P0-K0

3

N0-P100-K0

4

N0-P0-K100

5

N100-P100-K0

6

N100-P0-K100

7

N0-P100-K100

8

N50-P50-K50

9

N50-P100-K50

10

N50-P100-K100

11

N100-P50-K50

12

N100-P100-K50

13

N100-P100-K100

14

N100-P130-K50

15

N100-P130-K130

16

N130-P50-K50

17

N130-P100-K50

18

N130-P100-K100

19

N130-P130-K100

20

N130-P130-K130

Cilj ovih ispitivanja je određivanje što optimalnije količine i odnosa hraniva, pa samim tim i količina đubriva koja je potrebna u proizvodnji kukuruza i suncokreta u određenim agroekološkim uslovima.

5. KWS Demonstraciono polje kukuruza, suncokreta i sirka

  • Na ovom polju proizvođači se mogu upoznati sa KWS sortimentom, kako komercijalnih hibrida, tako i hibrida koji se nalaze u fazi testiranja

Na sledecem linku, mozete pogledati fotografije iz Tehnoloskog parka : Slike iz Tehnoloskog parka


KWS