KWS

KALIMNOS

VELIKI KLIP DONOSI VISOK PRINOS

FAO 470

  • Izrazito visoki prinosi u uslovima intenzivne agrotehnike
  • Veoma dobro podnosi stresne uslove koji prate proizvodnju kukuruza
  • Kompaktan klip sa 16 - 18 redova zrna
  • Visoka biljka sa vrlo dobrom staygreen osobinom
  • Stablo je visoko i elasticno
  • Dobar je za silazu ( postrno )
  • Zrno je u tipu zubana, uzano i dugacko, duboko usadjeno u kocanku

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

Gustina setve u odnosu na snadbevenost zemljista vodom

Dobra Srednja Losa
79.000 75.000 71.000

Silazni kukuruz

Dobra Srednja Losa
84.000 79.000 75.000KWS