KWS

KARMAS

IZUZETNO BRZ PORAST

FAO 350

  • Visok prinos zrna uz brzo otpustanje vlage
  • Odlikuje ga brz rani porast u prolece
  • Konzistentan klip sa 16 do 18 redova zrna
  • Tolerantan na susu
  • Dobar za postrnu setvu
  • Dobro reaguje na intenzivnu agrotehniku
  • Pogodan za kombajniranje

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Gustina setve u odnosu na snadbevenost zemljista vodom

Dobra Srednja Losa
79.000 75.000 71.000KWS