KWS

KONSENS

KASNI HIBRID ZA KOMBAJNIRANJE

I ZRNO I KLIP†

 • Odlican izbor za proizvodjace koji jos nisu odlucili da li ce zetvu obaviti u klipu ili zrnu
 • Odlicni prinosi u razlicitim agorekoloskim uslovima
 • Odlican potencijal za prinos zrna i silaze
 • Visoka biljka sa srednje - visoko postavljenim klipom
 • Veliki klip sa 18 do 22 reda srednje krupnih zrna
 • Odlicne tolerantnosti na bolesti: stabla, lista i klipa
 • Izuzetan rani porast

Preporuke za setvu

 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (įC) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha)†65 – 79.000
 • Gustina setve u odnosu na snadbevenost zemljista vodom

  Dobra Srednja Losa
  71.000 68.000 65.000

†Silazni kukuruz

Dobra Srednja Losa
79.000 75.000 68.000


KWS