KWS

KRABAS

TESKO I HRANLJIVO ZRNO

FAO 300

  • Stabilan u razlicitim agroekoloskim uslovima
  • Zrno narandzaste -crvene boje i bogato proteinima
  • Veoma tolerantan na bolesti koje napadaju stablo, list i klip
  • Zrno je u tipu polutvrdunca, ima visok procenat karotina, kao i povoljan odnos sadrzaja proteina i masnih kiselina i pogodno je za ishranu zivine i svinja
  • Brzo otpusta vlagu, pogodan za kombajniranje
  • Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladistenja

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Gustina setve u odnosu na snadbevenost zemljista vodom

Dobra Srednja Losa
79.000 75.000 71.000
KWS