KWS

KWS – ubrzano oplemenjivanje kukuruza

Ključ našeg uzgajanja: oplemenjivanje je u žarištu celokupnog našeg rada na razvoju. Jedino tako možemo da ponudimo najbolje moguće sorte koje odgovaraju potrebama ratara:

Mendel, Erblehre KWS –corn breeding with speed

  • KWS je danas jedna od kompanija sa najintenzivnijim aktivnostima i najvećim investicijama in oplemenjivanje kukuruza u Evropi – uz tendenciju rasta.
  • KWS je razvio jedan od najvećih test programa za oplemenjivanje kukuruza u Evropi sa više od 80 različitih lokacija namenjenih oplemenjivanju kukuruza i više od 600.000 parcela po čitavoj Evropi – gotovo udvostručeno u poslednjih 7 godina.
  • Rad KWS-a na oplemenjivanju je fokusiran na inovativne tehnologije. Naše naučne tehnologije, koje koristimo za oplemenjivanje, predstavljaju najnovija naučna dostignuća. KWS je svetski lider u korišćenju dvostruko haploidne tehnologije. Ovakav pristup nam omogućava da proizvedeno čiste roditeljske linije za samo godinu dana, za razliku od perioda od tri do pet godina dok su bili korišćeni konvencionalni metodi. Ovo u znatnoj meri ubrzava proces oplemenjivanja kukuruza i daje nam više mogućnosti da ostvarujemo veći potencijal rodnosti.

KWS