KWS

Sirak - energetska biljka koja ima buducnost !

Sirak u Nemackoj predstavlja jednu sasvim novu kulturu.U prostlosti su sa ovom vrstom biljke vec vrsena razlicita ispitivanja sa ciljem dobijanja secera. Medjutim, od daljih pokusaja gajenja se odustalo, posto je secerna repa pokazala jedan napredak u toleranciji na bolesti i u prinosu, te se pokazala i mnogo boljom za proizvodnju secera.

Medjutim, povecanjem proizvodnje i koriscenjem biogasa u Nemackoj, poljoprivredna praksa je u potrazi za drugim kulturama, koje daju jos vece prinose za proizvodnju silaze. Tu je u fokus nauke i prakse dosao sirak, kao biljka koja daje veliku biomasu, tolerantna na susu.

Nakon prvih dosta obecavajucih istrazivanja, u KWS - u je 2007. godine pokrenut program selekcije sirka u cilju proizvodnje energije. Na taj nacin se pruza dalji doprinos u proizvodnji biogasa kroz rad na selekciji razlictih kultura, da bi se na taj nacin stvorila siroka lepeza rotacije energetskih kultura. Novim veoma slozenim metodama selekcije vec su u ranoj fazi razvijeni hibridi koji su se dobro prilagodili nasim lokalitetima. Posebno, usled rastucih potreba za odrzvim gajenjem energeskih biljaka u okviru plodoreda doci ce do njihovog jos veceg razvoja.

U Srbiji ce u narednoj proizvodnoj sezoni proizvodjacima biti na rapsolganju neki od hibrida sirka, koji se nalaze u procesu registracije, a koje proizvodjaci mogu vec videti na nekim od KWS -ovih ogleda.

Ponuda hibrida sirka


KWS