KWS

Analiza agrometeoroloskih podataka za mart i april 2015

Saznajte vise o vremenskim prilikama i uticaju na setvu

U martu je bilo promenljivo i u većem delu Srbije prosečno toplo vreme, sa većom količinom padavina u odnosu na višegodišnji prosek. U toku meseca često su se smenjivali periodi sa nešto hladnijim i nešto toplijim vremenom od prosečnog. Zabeleženi su i slabi i umereni jutarnji mrazevi. U ovom periodu izmereno je od 20 do 160 mm padavina. Najmanje padavina bilo je na severu Vojvodine, a najveće količine padavina na zapadu i u centralnom delu Srbije. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Srbije, u martu su na teritoriji Srbije preovladavali uslovi jake do ekstremne vlažnosti, dok su u Vojvodini uslovi vlažnosti bili normalni. Ovakvo vreme je pogodovalo razvoju biljnih bolesti na ozimoj pšenici: pepelnice, sive pegavosti listova i rđe. U drugoj polovini meseca bili su povoljniji uslovi za aktivnost štetočina, pa je na uljanoj repici uočena prisutnost repičine pipe. Ovakvi vremenski uslovi nisu omogućavali obradu i pripremu zemljišta za ranu prolećnu setvu, sem na području Vojvodine gde su uslovi za obavljanje radova bili nešto povoljniji.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Srbije, u aprilu je zabeleženo promenljivo, prosečno toplo vreme, sa manjom količinom padavina u odnosu na višegodišnji prosek, naročito na području Vojvodine. Najmanja količina padavina izmerena je na području Bačke i Banata (10 mm), dok je na većem delu teritorije Srbije južno od Save i Dunava izmereno od 30 do 60 mm padavina. U ovom periodu došlo je do razvoja sive pegavosti lista i prisustva žitne pijavice na pšenici i mrežaste pegavosti na ječmu. Na uljanoj repici je registrovano prisustvo repičinog sjajnika i repičine pipe. U prvoj dekadi aprila nisu postojali optimalni uslovi za pripremu zemljišta i setvu jarih useva. Sa poboljšanjem agrometeoroloških uslova svi poljoprivredni radovi su mogli biti obavljeni.

Preporuka za maj: Na neposejanim površinama i površinama koje zbog određenih razloga (neodgovarajuća priprema zemljišta i nedostatak vlage u površinskim slojevima zemljišta) moraju da se presevaju, potrebno je koristiti seme ranijih hibrida kukuruza (FAO 300-450) koji će omogućiti blagovremeno sazrevanje. Ovo je period kada se na njivama intenzivno pojavljuju korovi, te je potrebno izvršiti pregled parcela i na osnovu utvrđenog prisutva korovskih vrsta planirati primenu odgovarajućih herbicida.† Takođe, gde je to potrebno primeniti mineralna đubriva (prihranom u redove ili folijarno).


KWS