KWS

Novi katalog uljane repice 2016

Prosla godina je bila pogodna za proizvodnju uljane repice, tako da su se oni koji su se opredelili za ovu kulturu bili zadovoljni ostvarenim rezultatima. Za ovu godinu je kompanija KWS pripremila pored vec dobro poznatog hibrida TRIANGLE, novu generaciju hibrida :GORDON KWS, kao i poptuno novi hibrid FACTOR KWS , koji imaju izrazenu tolerantnost na pucanje mahuna u zetvi i visoke prinose. O vise detalja, saznajte u novom katalogu.


KWS