KWS

Uljana repica - novi katalog

Svojim aktivnostima u selekciji koje su intenzivne i okrenute prema praksi, kompanija KWS doprinosi tome da odabirom i razvojem hibrida uljane repice koje daju visok prinos i imaju dobre osobine i perspektivu u budućnosti, proizvodnja ozime uljane repice ostane aktraktivna i konkurentna. Dokaz za to su hibridi nove generacije: GORDON KWS, FACTOR KWS i UMBERTO KWS, koji svojim visokim potencijalom za prinos, visokom tolerantnoscu na bolesti i visokom tolerantnoscu na pucanje mahuna u žetvi omogućuju poljoprivrednim proizvođačima najbolje rezultate u datim uslovima proizvodnje.


Na sledećem linku se možete informisati više o samim hibrida u novom katalogu uljane repice:

Katalog uljana repica 2018.pdf


KWS