KWS

KAPITOLIS

NOVI ZRNO PLUS HIBRID

FAO 410

  • Izrazito visok potencijal prinosa i niska vlaga
  • Izražene komponente prinosa
  • Visoka biljka sa velikim listovima
  • Tolerantnost na fuzarium klipa
  • Izražen staygreen
  • Pogodan za srednje i dobre uslove proizvodnje

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Gustina setve u odnosu na snadbevenost zemljista vodom

Dobra Srednja Losa
79.000 75.000

71.000


KWS