KWS

Vidno više uspeha:

Naše seme za Vašu poljoprivredu !

Poštovani proizvođači,

Ovo je veoma značajna godina za nas. Kompanija KWS obeležava 15 godina poslovanja u Srbiji. KWS je dao svoj doprinos i podršku proizvođačima, uvodeći savremene, adaptirane selekcije kukuruza, suncokreta, uljane repice i sirka. Tokom prethodnih godina poslovanja, KWS je bio dobitnik brojnih priznanja i nagrada za visoki performans svojih proizvoda. Zaključno sa prošlogodišnjom investicijom u Istraživački centr, zaokružen je proces aktivnosti : od istraživanja i razvoja, preko semenske proizvodnje, dorade do krajnjeg plasmana proizvoda na tržište.

Sezona iza nas je bila teška, praćena nedostatkom padavina u nekim regionima više u nekim regionima manje, ali sve u svemu, vrlo stresni uslovi karakterišu sezonu za nama.

Kompanija KWS, nekoliko godina vrši intenzivna istraživanja osobina hibrida kukuruza u stresnim uslovima proizvodnje. Jedna od najinteresantnijih tema iz ove oblasti je sušta i uticaj visokih temperatura u toku vegetacije. Kao rezultat ovih ispitivanja nastao je i koncept ClimaControl3 - hibridi tolerantni na visoke temperature i nedostatak vode u zemljištu. Reč je o hibridima KOLUMBARIS i KERBANIS, koji pripadaju ovoj grupi hibrida i sa kojima su proizvođači imali priliku da se susretnu na svojim parcelama i uvere u njihovu tolerantnost na stresne uslove, kakvi su bili ove godine. Širom naših Dana polja tokom leta, proizvođači su imali priliku da vide i nove hibride† koje smo pripremili za Vas za novu sezonu: KAPITOLIS ( FAO 410 )† - novi hibrid ZRNO PLUS grupe, zatim novi hibrid KWS 4484, predstavnik kasne grupe zrenja 300 - jedan izuzetno stabilan hibrid. Ono što je posebno zanimljivo jer je rezultat KWS Istraživačkog centra u Staroj Pazovi, novi hibrid FAO 600 grupe, KLEOPATRAS - koji je ostvario izuzetne rezultate u jednoj veoma stresnoj godini.

KWS semenom do uspešne sezone !

Dr Pavle Sklenar

Country Manager


KWS