KWS

Novi broj magazina Zrno

Poštovani proizvođači,

Novi broj magazina Zrno , br. 8 je spreman za čitanje. U novom broju saznajte više o:

- Setvi kukuruza

- Uticaju vremena setve na prinos zrna kukuruza

-Kvalitetu zrna i silaže

- Kako se pripremiti za sušu i i visoke temperature

- Novim hibridima suncokreta i kukuruza

Zato ukoliko niste dobili magazin na Vašu kućnu adresu, otvorite link i saznajte više, možete naći odgovore na brojna pitanja iz savremene poljoprivrede.

_Zrno 8.pdf


KWS