KWS

Rezultati ogleda kukuruz i suncokret 2015

Kompanija KWS je u saradnji sa poljoprivrednim proizvodjačima organizovala i postavila na teritoriji Srbije u 2015.godini 265 strip i demo ogleda kukuruza i 45 ogleda suncokreta.Cilj ovih ogleda je prikazivanje osobina KWS hibrida u raličitim lokalnim uslovima i na različitim tipovima zemljišta i njihova rejonizacija, odnosno odabir najboljih hibrida za odredjeno proizvodno područje.

Pored rezultata ogleda, u brošuri možete pronaći i rezultate iz proizvodnje koje su ostvarili KWS hibridi kukuruza i suncokreta.


KWS