KWS

Setva 2017

Setva kukuruza je veoma značajna operacija kojoj treba posvetiti puno pažnje. Pre svega treba izabrati odgovarajući hibrid za određeno proizvodno područje, odrediti željenu gustinu useva uzavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i agroekoloških uslova gajenja kao i odrediti vreme i dubinu setve jer su sva ova pitanja veoma važna da bi se ostvarili visoki prinosi. Naravno, podrazumeva se da su pre toga urađene sve neophodne agrotehničke operacije koje moraju prethoditi setvi.

Ako posmatramo meteorološke podatke za period decembar 2016., januar i februar 2017. godine, vidimo da je količina padavina u ovom period bila izuzetno mala u poređenju sa višegodišnjim prosekom za Srbiju. To znači da su rezerve vlage u zemljištu veoma niske, što može značajno uticati kvalitet agrotehničkih operacija i na uslove za razvoj posejanih biljaka.

Ono na šta proizvođači treba posebno da obrate pažnju je izbor hibrida kukuruza. Pre svega važno je znati za koju namenu proizvodimo kukuruz (silaža, zrno, klip)† a zatim odabrati† i odgovarajuću grupu zrenja. Kompanija KWS u svojoj paleti ima hibride za različite namene i različite grupe zrenja, koji omogućavaju dobijanje visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta u različitim uslovima proizvodnje.

Na narednim stranam pronadjite preporuke za KWS hibride kukuruza:

Preporuka za setvu KWS hibrida


KWS