KWS

Tehnologija proizvodnje uljane repice

Kao jedna od mnogobrojnih mogucnosti savetovanja kompanije KWS, Tehnologija proizvodnje uljane repice, treba da posluzi kao praktican savetnik u vezi sa mnogobrojnim pitanjima kada je ova kultura u pitanju.


Ozima uljana kultura postaje sve interesantnija biljna kultura, tako da smo kao podrsku Vama proizvodjacima, pripremili jedno specijalno izdanje: Tehnologija proizvodnje uljane repice, u kojoj mozete saznati sve detalje vezane za ovu kulturu kao i koje smo hibride pripremili za Vas za ovu sezonu:

Uljana repica prirucnik Srbija web.pdf


KWS